söndag 2 september 2012

Protokoll gruppråd 2012-08-31


Närvarande: Jabran, Geeta, Mohammed, Shazad, Rinku, Teeranun, Xuan, Myrna, Pawel, Amir och Philippa.

1)    Vi valde Amir till ordförande och Philippa till sekreterare.
2)    Pass 2: Eleverna undrar varför de ska studera tillsammans med grupp 2C. De har en annan bok och arbetar med olika saker. Det är dålig arbetsro. Philippa informerade om pass 2. Från och med i mitten av nästa vecka ska vi arbeta med stationer. C- och D-grupperna ska arbeta med 3 stationer, två skriva-stationer och en station med hörförståelse, uttal och muntlig träning. Vi utvärderar pass 2 om en månad.
3)    Information till nya elever: när är det nationella prov? Vilken bok ska vi ha? Eleverna vill ha mer information. Vi pratade om att lärarna måste berätta samma saker många gånger!
4)    Några elever hittar inte till bloggen. Det är katastrof! Bloggen hittar ni här: www.sfi-eleverna.blogspot.se. Om ni ska skriva ett inlägg måste ni logga in. Det gör ni med e-post: sfi3celeverna@gmail.com och lösenord: eleverna1.
5)    Frågestund: Fråga Philippa – på bloggen eller i skrivboken. Philippa går igenom frågorna varje fredag.
6)    Likabehandlingsplan. Philippa informerade. Likabehandlingsplanen är ett dokument som säger att alla elever är lika mycket värda. Den finns i klassrummet! Läs likabehandlingsplanen!
7)    Grupprådsrepresentater: Vi valde Myrna och Geeta. Mohammed är reserv.
8)    Test: Några elever ville ha mer test. Vi diskuterade test och läxor.
9)    Övriga frågor: Elevförslag: Mer muntlig träning och hörförståelse. Philippa sade att ni kommer att få mer träning på stationerna men att vi också ska försöka hinna med mer muntlig träning och hörförståelse.
10) Nästa möte är fredagen den 14 september 9.00-9.30. Eleverna ska förbereda frågor före mötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar