söndag 30 september 2012

Gruppråd 2012-09-28

Dagordning:

1) Val av ordförande.
2) C-prov
3) Skolråd
4) Lösenord till datorerna
5) Övriga frågor
6) Nästa möte

Närvarande: Helena, Pawel, Rinku, Jiang, Jabran, Geeta, Issariya, Ferhana, Shazad, Mohammed, Kim, Tong, Blanca, Gina, Anna, Myrna, Marjan, Kseenia, Meifei och Philippa.

1) Helena valdes till ordförande.
2) Vad är c-provet? Det är ett nationellt prov som alla elever måste skriva i slutet av kurs C. Provet brukar vara mellan 8.30-12.15. Det är ett par kortare pauser. Det är mycket viktigt att du kommer i tid till provet!
När ska man skriva c-prov? Det beror på från elev till elev. I oktober ska vi ha ISP-samtal. Då får varje elev prata med sin mentor om sina studier.
Hur ofta är det c-prov? Vi har c-prov en gång i månaden och proven ligger alltid på en tisdag.
3) Pass 2: Varför måste vi studera tillsammans med grupp 2C på pass?
Lösenord till datorerna i datorhavet: Kan skolan sätta upp lappar med lösenord?
4) Se fråga 3.
5) Många elever kommer försent till lektionen. Det är störande både för de elever som kommer i tid och för läraren.
6) Nästa möte är fredagen den 12 oktober.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar