måndag 4 mars 2013

Vecka 10 - temavecka: likabehandling!


Välkomna till vår temavecka. Vi ska arbeta med temat likabehandling. Skolan ska upprätta en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling varje år. Likabehandlingsarbetet ska alla vi som arbetar och studerar på skolan arbeta med tillsammans.

Varför ska vi ha en plan för likabehandling och mot kränkande behandling?
Jo, för att alla är lika mycket värda och för att alla har lika rättigheter. Det spelar ingen roll vilken religion du har eller från vilket land du kommer. Det har inte heller någon betydelse vilket kön du har, din ålder, vilken sexuell läggning du har eller om du har funktionshinder.
En trygg skola ger trygga elever och trygga elever kan koncentrera sig på att lära och på att utvecklas.

Vad säger lagen?
Lagen förbjuder diskriminering pga kön, sexuell läggning, religion, etnisk tillhörighet och funktionshinder. Lagen gäller t.ex. på jobbet och i skolan. 

Vad säger skolans styrdokument?
Vuxenutbildningen ska förmedla kunskap som utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.

Nu vet ni varför vi ska arbeta med likabehandling men ni vet inte hur vi ska arbeta.

Vad ska ni göra den här veckan?
Ni ska arbeta med ert tema. Ni ska arbeta i smågrupper och ni ska belysa temat. Ni börjar idag och ni ska ha en utställning på fredag. Man kan belysa ett tema på många olika sätt. Ni kan skriva om temat, blogga, göra kollage, spela upp en liten pjäs, spela in en film eller en sång. Ni kan titta på en film som behandlar temat och berätta vad filmen handlar om, vad ni tycker om filmen och varför och vilka tankar som ni fick när ni såg filmen. Det är bara er fantasi som sätter gränserna!

Missade du dagens lektion?
Vi läste broschyren Alla människor har lika värde.
Ni kan också läsa om DO på engelska: About the Equality Ombudsman

Lycka till!
/Philippa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar