tisdag 19 mars 2013

Dagens lektion

Idag arbetade vi i Rivstart sidan 44-47. Vi läste texten på sidan 44 och pratade om att man kan börja en mening på många olika sätt. Försök att tänka på det när ni skriver. Kan ni börja en mening utan att skriva "Jag" eller "Sedan"?
Vi pratade också om adverb för frekvens: alltid, ofta, ibland, sällan och aldrig. De står på samma plats som inte, t.ex. Jag arbetar inte/alltid/ofta/sällan/aldrig på lördagar. Ibland är special! Du kan börja eller sluta med ibland, t.ex. Ibland arbetar jag på lördagar eller Jag arbetar på lördagar ibland.
Vi pratade också om hjälpverb och särskilt om hjälpverbet brukar. Brukar använder vi när något är en vana, t.ex. Jag brukar åka pendeltåg till jobbet. Efter hjälpverbet kommer huvudverben i infinitiv.

Läxa till i morgon: Repetera adverb för frekvens (sid. 45) och lär dig orden för intressen (rutan sid. 46).
Läxa till i morgon är den här ordlistan och den här novellen.

Vi ses i morgon! Då börjar lektionen 8.55 prick! :)

/Philippa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar